Retourformulier

  1. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u als consument.
  2. Tijdens deze termijn vertrouwen wij van Amisura erop dat u als consument zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, kunt u het daarvoor bestemde retourformulier hieronder downloaden, uitprinten en invullen voor een spoedige afhandeling van zaken. U dient dit formulier bij uw zending toe te voegen. Artikelen die geretourneerd worden moeten in de originele verpakking zitten en compleet zijn met de originele aangehechte kaartjes. Zodra de producten in deze staat ontvangen zijn door Amisura herenmode, wordt uw gevraagde actie verwerkt. De eventuele kosten voor het retourneren zijn voor de concument maar Amisura vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Amisura in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt( moment van ontbinding). De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Amisura de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.